Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Om TfK

Tidskrift för Kriminalvård

Organ för en human kriminalvård

Tidskrift för Kriminalvård utges sedan 1946
med Svenska Fångvårdssällskapet som ägare.


Åsikter och idéer som framförs i signerade artiklar eller i intervjuer
står helt för artikelförfattarens eller den intervjuades räkning.

För ej beställt material ansvaras inte.

Citera gärna Tidskrift för Kriminalvård med angivande av källa www.tfkriminalvard.org

Bilder utan angivande av fotograf är TfKs egna

Ansvarig utgivare är Lars Metelius

Epost till redaktionen: redaktion@tfkriminalvard.org

Organisationsnummer: 802407-9710
ISSN 0040-6821

Om Svenska Fångvårdssällskapet

Kallelse till årsmöte

Svenska Fångvårdssällskapets årsmöte äger rum den 10/6 kl 18.00. Plats: Drakenbergsgatan 20, Stockholm, utomhus vid Skyddsvärnets uteplats

———————–

Svenska Fångvårdssällskapet bildades den 8 augusti 1907 av ett trettiotal fängelsedirektörer, bevakningsbefälhavare, fängelseläkare och fängelsepredikanter.
Sällskapet hade som målsättning att verka för att öka fängelsepersonalens utbildning och att reformera fångvården bland annat genom att utöka villkorlig dom och villkorlig frigivning, skapa vård och behandling och arbete för frigivna fångar .
På många håll i världen hade det bildats fångvårdssällskap med uppgift att vårda sig om fångarnas behandling och öka deras möjligheter till förbättring under fängelsetiden och skaffa dem arbete efter frigivning.

En röst för human kriminalvård

Redan vid sällskapets första möte år 1907 berördes frågan om att utge en fångvårdstidskrift.
Första tryckta numret av Tidskrift för Kriminalvård (TfK) kom ut i april 1946 i Svenska Fångvårdssällskapets och Svenska Skyddsförbundets regi.
Tidskriften kan ses som som ett ”öppet åsiktstorg” men reparativ kriminalvård har löpt som en röd tråd med grundvärdering om en human kriminalvård.
Tidskriften har också ambitionen att rapportera om pågående utvecklingsarbete i kriminalvården samt erfarenhetsredovisning från svensk och internationell kriminalvård.

Svenska Fångvårdssällskapet har under åren arrangerat debatter och seminarier
med fokus på vård- och behandlingsfrågor.

Tidskriften har försökt sprida aktuell kunskap om kriminalitet, kriminalvård och effekter av olika påföljder.

Styrelsen för Svenska Fångvårdssällskapet 2020/21


Ordförande: Lars Metelius
Vice ordförande: Magnus Björkander
Kassör och medlemsregister: Hans-Olof Larsson
Sekreterare: Anders Lindblom
Ledamöter:
Lars Metelius
Gunnel van der Put
Hans-Olof Larsson
Eva Maltinger
Magnus Björkander
Anders Lindblom
Carole Hällgren

Suppleanter
Håkan Lingblom
Anders Kraft
Björn Fredriksson

Organisationsnummer: 802407-9710