Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Om TfK

Tidskrift för Kriminalvård

Organ för en human kriminalvård

Tidskrift för Kriminalvård utges sedan 1946
med Svenska Fångvårdssällskapet som ägare.

Chefredaktör är Thomas Ekbom
Ansvarig utgivare är Lars Metelius
Analyser och ställningstaganden som framförs i signerade artiklar är skribentens

Citera gärna Tidskrift för Kriminalvård med angivande av källa www.tfkriminalvard.org
Bilder utan angivande av fotograf är TfKs egna

Epost till redaktionen: redaktion@tfkriminalvard.org

Utgivningsbevis nr: 2021-055

Organisationsnummer: 802407-9710
ISSN 0040-6821 (pappersupplaga)

Om Svenska Fångvårdssällskapet

Svenska Fångvårdssällskapet bildades den 8 augusti 1907 av ett trettiotal fängelsedirektörer, bevakningsbefälhavare, fängelseläkare och fängelsepredikanter.
Sällskapet hade som målsättning att verka för att öka fängelsepersonalens utbildning och att reformera fångvården bland annat genom att utöka villkorlig dom och villkorlig frigivning, skapa vård och behandling och arbete för frigivna fångar .
På många håll i världen hade det bildats fångvårdssällskap med uppgift att vårda sig om fångarnas behandling och öka deras möjligheter till förbättring under fängelsetiden och skaffa dem arbete efter frigivning.

En röst för human kriminalvård

Redan vid sällskapets första möte år 1907 berördes frågan om att utge en fångvårdstidskrift.
Första tryckta numret av Tidskrift för Kriminalvård (TfK) kom ut i april 1946 i Svenska Fångvårdssällskapets och Svenska Skyddsförbundets regi.
Tidskriften kan ses som som ett ”öppet åsiktstorg” men reparativ kriminalvård har löpt som en röd tråd med grundvärdering om en human kriminalvård.
Tidskriften har också ambitionen att rapportera om pågående utvecklingsarbete i kriminalvården samt erfarenhetsredovisning från svensk och internationell kriminalvård.

Svenska Fångvårdssällskapet har under åren arrangerat debatter och seminarier
med fokus på vård- och behandlingsfrågor.

Tidskriften har försökt sprida aktuell kunskap om kriminalitet, kriminalvård och effekter av olika påföljder.

Styrelsen för Svenska Fångvårdssällskapet 2020/21


Ordförande: Lars Metelius
Vice ordförande: Magnus Björkander
Kassör och medlemsregister: Hans-Olof Larsson
Sekreterare: Anders Lindblom
Ledamöter:
Lars Metelius
Gunnel van der Put
Hans-Olof Larsson
Eva Maltinger
Magnus Björkander
Anders Lindblom
Carole Hällgren

Suppleanter
Håkan Lingblom
Anders Kraft
Björn Fredriksson

Organisationsnummer: 802407-9710