Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Redaktionsråd

Redaktionsråd för Tidskrift för Kriminalvård 2021

Epostadress till redaktionsrådet: redaktion@tfkriminalvard.org

Thomas Ekbom

Chefredaktör

Samhällsvetare, socialarbetare och personalutvecklare i Kriminalvården, arbetsmiljökonsult, författare till böcker om brott och straff, arbetat för Narkotikakommissionen, Karolinska institutet, Stiftelsen Ekskäret och Europarådet. Krönikör i Miljömagasinet.

Birgitta Göransson
Ledamot och mötesordförande

Leg psykolog, fil.dr h.c. Göteborgs universitet.
F.d kriminalvårdsdirektör i region Väst; har utvecklat insatser för narkotikamissbrukare och män dömda för våld i nära relationer och sexualbrott.
Författare till böcker om brott, straff och behandlingsinsatser i Kriminalvården. 

Henrik Tham
Ledamot

Kriminolog och professor emeritus vid Stockholms universitet. Hans forskning har främst gällt att försöka beskriva och förstå kriminal- och narkotikapolitikens utveckling.

Pelle Granström
Ledamot

F. d anstaltschef, chefsrådgivare vid Kriminalvårdsstyrelsen,
F.d. Avdelningschef inom Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska utredningsverksamhet.
Svensk medlem av Europarådets Anti-tortyrkommitté (CPT) sedan 2015.

Lars Metelius

Ansvarig utgivare och ordförande i Svenska Fångvårdssällskapet

Studerat sociologi och socialantropologi vid Göteborgs universitet. Arbetat inom kriminalvården sedan början av 70-talet, först frivården sedan stor del av yrkeslivet vid Skyddsvärnet i Stockholm. Behandlingshemmen Sörgården och Dåderö, samt sista 20 åren med familjehemsplaceringar åt främst kriminalvården. Redaktör för TfK 2006-2009.

Frans Schlyter

Webbredaktör

Arbetat på kriminalvårdens huvudkontor i Norrköping med personalutbildning, utveckling av programverksamhet inom kriminalvården och forskning. Brinner för en evidensbaserad kriminalpolitik.
Redigerat TfK sedan tidigt 1990-t.

Russel Turner
Ledamot

Postdoktorforskare vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Forskningen rör utveckling av kriminalitet och alkohol- och drogbruk samt samhälleliga reaktioner på dessa frågor. Har också varit aktivt med forskning och utveckling inom den engelska kriminalvården.

Per-Åke Nylander
Ledamot

Lektor och docent i socialt arbete vid Örebro universitet. Undervisar i socionom- och kriminologiprogrammen. Har forskat om bl a kriminalvårdares arbete, livet på behandlingsavdelningar och situationen för barn med föräldrar i fängelse.

Kerstin Svensson
Ledamot

Professor i socialt arbete, Lunds universitet och tidigare frivårdare. Forskar om organisation och profession, eller enklare: vad människor gör på jobbet och varför de gör som de gör. Är intresserad av både historisk utveckling och det som pågår här och nu.

Tova Bennet
Ledamot

Universitetslektor i straffrätt vid Lunds universitet. Hennes forskning rör frågor om straffansvar och kontaktytor där straffrätt möter filosofi, rättspsykologi och rättspsykiatri.

Torbjörn Forkby
Ledamot

Professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Hans intresse sträcker sig från förebyggande arbete, tidiga insatser till mer ingripande åtgärder. Har bland annat forskat kring framväxten av, dynamiken inom och lämnandeprocesser från gäng. Kriminalvårdens arbete för att stödja avhopp har varit en tematik.