Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Redaktionsråd

Redaktionsråd för Tidskrift för Kriminalvård 2021

Epostadress till redaktionsrådet: redaktion@tfkriminalvard.org

Thomas Ekbom

Chefredaktör

Samhällsvetare, socialarbetare och personalutvecklare i Kriminalvården, arbetsmiljökonsult, författare till böcker om brott och straff, arbetat för Narkotikakommissionen, Karolinska institutet, Stiftelsen Ekskäret och Europarådet. Krönikör i Miljömagasinet.

Birgitta Göransson
Ledamot och mötesordförande

Leg psykolog, fil.dr h.c. Göteborgs universitet.
F.d kriminalvårdsdirektör i region Väst; har utvecklat insatser för narkotikamissbrukare och män dömda för våld i nära relationer och sexualbrott.
Författare till böcker om brott, straff och behandlingsinsatser i Kriminalvården. 

Henrik Tham
Ledamot

Kriminolog och professor emeritus vid Stockholms universitet. Hans forskning har främst gällt att försöka beskriva och förstå kriminal- och narkotikapolitikens utveckling.

Pelle Granström
Ledamot

F. d anstaltschef, chefsrådgivare vid Kriminalvårdsstyrelsen,
F.d. Avdelningschef inom Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska utredningsverksamhet.
Svensk medlem av Europarådets Anti-tortyrkommitté (CPT) sedan 2015.

Lars Metelius

Ansvarig utgivare och ordförande i Svenska Fångvårdssällskapet

Studerat sociologi och socialantropologi vid Göteborgs universitet. Arbetat inom kriminalvården sedan början av 70-talet, först frivården sedan stor del av yrkeslivet vid Skyddsvärnet i Stockholm. Behandlingshemmen Sörgården och Dåderö, samt sista 20 åren med familjehemsplaceringar åt främst kriminalvården. Redaktör för TfK 2006-2009.

Frans Schlyter

Webbredaktör

Arbetat på kriminalvårdens huvudkontor i Norrköping med personalutbildning, utveckling av programverksamhet inom kriminalvården och forskning. Brinner för en evidensbaserad kriminalpolitik.
Redigerat TfK sedan tidigt 1990-t.

Russel Turner
Ledamot

Postdoktorforskare vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Forskningen rör utveckling av kriminalitet och alkohol- och drogbruk samt samhälleliga reaktioner på dessa frågor. Har också varit aktivt med forskning och utveckling inom den engelska kriminalvården.

Per-Åke Nylander
Ledamot

Lektor och docent i socialt arbete vid Örebro universitet. Undervisar i socionom- och kriminologiprogrammen. Har forskat om bl a kriminalvårdares arbete, livet på behandlingsavdelningar och situationen för barn med föräldrar i fängelse.

Kerstin Svensson
Ledamot

Professor i socialt arbete, Lunds universitet och tidigare frivårdare. Forskar om organisation och profession, eller enklare: vad människor gör på jobbet och varför de gör som de gör. Är intresserad av både historisk utveckling och det som pågår här och nu.

Tova Bennet
Ledamot

Universitetslektor i straffrätt vid Lunds universitet. Hennes forskning rör frågor om straffansvar och kontaktytor där straffrätt möter filosofi, rättspsykologi och rättspsykiatri.