Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foto: Martin Nordmark

KULTUR FÖR LIVET – Skådebanans pilotprojekt har hunnit halvvägs

Skådebanans pilotprojekt Kultur för livet har hunnit halvvägs. I Kristianstad och Haparanda har de intagna fått pröva på musik och teater. Göran Sarring från Skådebanan skriver.

Kultur för livet är ett konst-/kulturprojekt som drivs av Riksskådebanan och de regionala skådebanorna på åtta ställen i Sverige. Inom olika konstnärliga genrer vill man arbeta med de intagna på anstalter, i häkten och inom frivården, möjligen även på något av SIS:s ungdomshem.  Bakgrunden är övertygelsen att en människa som upptäcker sin egen inneboende kreativitet får möjligheter att göra nya val i livet. 

Konst- och kulturprojekt har naturligtvis genomförts många gånger tidigare, som exempelvis i Österåker med teaterarbete och i Mariefred med skrivande, men i Skådebanans projekt strävar man efter att göra en vetenskaplig utvärdering av resultaten. Studenter följer arbetet och skriver magisteruppsatser eller C-uppsatser under ledning av handledare på de olika universiteten och högskolorna. Professor Anne H. Berman vid Karolinska Institutet och Uppsala Universitet hjälper till med forskarnätverket. Postkodstiftelsen finansierar pilotprojektet, som alltså inte innebär någon kostnad för anstalterna.      

I detta första pilotprojekt arbetar skådebanan i Skåne med ett musikprojekt i Kristianstad och Skådebanan i Norrbotten med ett teaterprojekt i Haparanda. Skådebanan Dalarna medverkar också i pilotprojektet, man arbetar där med biblioterapi, bildskapande och texter, men där har covid19 omöjliggjort det konkreta arbetet hittills. Efter en utvärdering skall de tre projekten upprepas inom ramen för pilotprojektet

Vid anstalten i Kristianstad arbetade den lokale projektledaren Ole Sunnerfjell med fem intagna vid 17 tillfällen under våren och försommaren. Han började med att i samtal undersöka deras förhållande till musik och musikskapande, och byggde ett program för var och en av dem fram till en färdig produkt, en låt inspelad på en CD-skiva. Ett par av deltagarna hade idéer till en färdig låt, ett par var intresserade av instrumentering, eller av rytm, någon ville utarbeta en rapp-text med betoningar på de rätta ställena.   

Nu talar man om att försöka inrätta ett ”kulturrum” för mer kontinuerligt arbete med konst/kultur 

Gensvaret från deltagarna och från ledning och personal vid anstalten har varit mycket gott. Nu talar man om att försöka inrätta ett ”kulturrum” för mer kontinuerligt arbete med konst/kultur, och projektledaren har bjudits in till ett internt seminarium för att diskutera fortsättning och möjligheter. 

Det kan vara så, att projektet fungerar som en katalysator för förändring och indirekt bidrar till de intagnas process som leder till att man avstår från brott   

Studenten Lauren Ghijs följde arbetet, hon genomförde enkätundersökningar före och efter musikprojektet, och skrev en magisteruppsats i kriminologi: ”Evaluation of a music intervention in a Swedish prison”. Handledare var Claes Andersson, universitetslektor i kriminologi vid Malmö Universitet. I sammanfattningen av sin magisteruppsats skriver Lauren Ghijs: ”De intagna hade positiva attityder gentemot projektet, och det finns tecken på att de som deltog hade en större positiv förändring i sin känsla av samhörighet än de som inte deltog. …. Det kan vara så, att projektet fungerar som en katalysator för förändring och indirekt bidrar till de intagnas process som leder till att man avstår från brott”.

I Norrbotten valde Skådebanan att i samarbete med Ung Scen Norr (Norrbottensteaterns avdelning för barn- och ungdomsteater) genomföra en intensiv fyradagars workshop på anstalten i Haparanda. Metoden kallas Spot-On! och är en sammanhängande drama- och teaterworkshop, där deltagarna via dramat även undersöker skådespeleriets grunder. Egna berättelser som deltagarna skrev under en ”kortskrivningsprocess” skapade textmaterialet till en egen redovisning som framfördes för publik. Maja Alasalmi och Mervi Jaako från Norrbottensteatern, och dramapedagogen Ylva Schönfeldt ledde arbetet. Nio intagna deltog, och två kriminalvårdare följde arbetet.       

I en rapport skriver Anne-Li Åström vid anstalten: ”Mycket trevliga dagar för klienterna, som med denna workshop fick dels ett avbrott i sin vardag, men också övningar och lärdom från ledarna av Spot-On!”         

I Haparanda har inte någon vetenskaplig utvärdering kunnat utföras, men vi räknar med att det kommer att ske när Spot-On! upprepas senare under hösten. 

Skådebanan Dalarna har på grund av covid19-restriktioner inte kunnat genomföra sitt projekt som planerat. Men man står i startgroparna för att under ett antal veckor arbeta på häktet i Falun med biblioterapi, med bildskapande och texter, med eget skrivande utifrån ett salutogent perspektiv.      

Två studenter, Elin Sylwan och Anna Ehrling, som hade beredskap att följa processen, valde att låta sin C-uppsats inom socionomprogrammet handla om häktet: ”Isolerad från omvärlden? Effekter av isolering på häktet sett utifrån de yrkesverksammas perspektiv”. Projektets forskningskontakt är Viktor Månsson vid Karolinska Institutet, och handledare för studenterna var Maria Fjellfeldt, universitetslektor vid Högskolan Dalarna.

Under hösten 2021 skall projekten i Kristianstad och Haparanda genomföras ytterligare en gång, med nya deltagare, och i Falun får man tillfälle att arbeta enligt sin plan. En sammanställning kommer att göras, som får formen av ett slags ”handbok”. Samtidigt förbereder Skådebanan, dvs Riksskådebanan i samarbete med de åtta regionala skådebanorna, en ny ansökan, den här gången ställd till Kriminalvården själv, som kan ge statsbidrag till ideella organisationer som kompletterar och bidrar till verksamheten.      

Vi är övertygade om att kreativt skapande berikar individen och bidrar till ett bättre samhälle

Skådebanan har en kärnuppgift: att skapa möten mellan konst/kultur och människor som av olika anledningar står långt från konsten/kulturen. Skådebanans målsättning med projektet Kultur för livet är, att arbete med musik, bildkonst, skrivande, teater osv ska utgöra en naturlig del av verksamheten inom kriminalvården. Vi är övertygade om att kreativt skapande berikar individen och bidrar till ett bättre samhälle.

Göran Sarring                                                                                                             

Projektledare                                                                                                                                    
Riksskådebanan                                                                  

Kommentarer är stängda.