Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Europarådets logotype

Europarådets Anti-tortyrkommitté till Sverige

Europarådets anti-tortyrkommitté har beslutat vilka länder som ska besökas av kommittén 2021 – Sverige ingår som ett av dessa länder 

Kommittén avser att undersöka behandlingen av frihetsberövade i följande länder under 2021:

• Österrike
• Bulgarien
• Lettland
• Litauen
• Ryska Federationen
• Serbien *
• Sverige*
• Schweiz
• Turkiet
• Storbritannien.

* Besöket var ursprungligen planerat för 2020

Personer och organisationer som har relevant information om situationen för frihetsberövade inbjuds i samband med besöken att påkalla kommitténs uppmärksamhet i sådana frågor. 

Sådana organisationer och personer kan sätta sig i förbindelse med kommittén på följande adress: Kontaktformulär Observera att kommittén inte hanterar klagomål gällande enskilda.

Vanligen sammanträffar kommittén med företrädare för Ombudsmannainstitutioner, Advokatsamfund, Organisationer för vårdtagare inom t ex psykiatrisk vård samt tillsynsorgan i det aktuella landet (t ex i förekommande fall OPCAT-organ) m.fl.

CPT genomför besök på platser då frihetsberövade vistas i alla 47 Europarådets medlemsstater för att bedöma hur personer som frihetsberövats behandlas. Platser som kommittén besöker inkluderar fängelser, ungdomsfängelser/-hem, polisstationer, invandringscentra, psykiatriska sjukhus, vårdhem för äldre etc.

CPT-delegationer har obegränsad tillträde till platser där frihetsberövande vistas/kan vistas och rätt att intervjua frihetsberövade enskilt och utan närvaro av personal eller andra. De berörda myndigheterna är skyldiga att lämna all information (inklusive journalhandlingar) som är nödvändig för att kommittén ska kunna utföra sin uppgift. Efter varje besök skickar CPT en konfidentiell rapport med sina resultat och rekommendationer till den berörda staten. CPT: s rapport och tillhörande regeringssvar utgör grunden för en efterföljande konfidentiell dialog mellan kommittén och de nationella myndigheterna för att förbättra situationen för personer som berövats sin frihet. Besöksrapporter och regeringssvar publiceras endast på respektive stats egen begäran (genom beslut från fall till fall eller genom ett så kallat ”automatiskt publiceringsförfarande”). Danmark, Finland, Norge och Sverige har beslutat att omfattas av ett automatiskt publiceringsförfarande.

CPTs senaste rapport beträffande Sverige (i samband med ett periodiskt besök 2015) finns publicerad  på CPTs hemsida. Länk till rapporten.

The CPT recommends that the Swedish authorities take swift and decisive action, including
legislative changes if necessary, to ensure that restrictions on remand prisoners are only imposed in
exceptional circumstances which are strictly limited to the actual requirements of the case and last
no longer than is absolutely necessary.

Citat från rapporten 2016

CPT genomförde under 2016 s.k High Level Talks med företrädare för det svenska rättsväsendet. Huvudsyftet med samtalen, som ägde rum den 18 oktober 2016, var att diskutera situationen för genomförande av CPT: s långvariga rekommendationer som syftar till att avsevärt minska både omfattningen och varaktigheten av restriktioner för samvaro och kontakter med omvärlden som kan åläggas häktade personer i Sverige.

Läs mer HÄR.

Pelle Granström

Svensk medlem i CTP. Ledamot i redaktionsrådet för TfK

Kommentarer är stängda.