Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Krisen på BUP ger ett mer otryggt samhälle

Krisen på BUP ger ett mer otryggt samhälle för alla.

Dagens Nyheter skriver i en ledare 22 maj 2022:

De senaste åren har det kommit flera särskilt skrämmande lex Maria-anmälningar mot barn- och ungdomspsykiatrin i samband med att barn försökt eller lyckats ta livet av sig. I anmälningarna säger BUP själva att deras långa köer och bristande bemanning sannolikt har spelat en roll för de tragiska händelserna.

Under våren har Sveriges Radio genomfört flera granskningar av bristerna i barn- och ungdomspsykiatrin. De konstaterar bland annat att 20 av 21 regioner misslyckas med att klara vårdgarantin som säger att ett barn som söker hjälp ska få träffa någon inom en månad och påbörja en utredning inom ytterligare en månad därefter.

På många håll i landet tvingas barn och unga vänta i åratal på att få rätt hjälp.

…. en resursbrist som gör att man inte kan ge den hjälp som patienterna, barnen, egentligen behöver. Det här ger förstås fruktansvärda konsekvenser för de enskilda barn och familjer som tvingas vänta i åratal på att få hjälp med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionshinder.

……..Enligt vissa uppskattningar antas mer än hälften av de unga som är på väg in i kriminalitet ha en psykiatrisk eller neuropsykiatrisk problematik, men få av dem har diagnoser, medicin eller annat stöd. Det här stämmer med tidigare studier på fängelseinterner, där en majoritet har visat sig ha neuropsykiatriska funktionshinder som kunnat lindras med medicin och psykosociala insatser.

……..Skolan i dag är också organiserad på ett sätt som ofta förvärrar neuropsykiatrisk problematik, med stora klasser, stök, oklara krav och mycket eget ansvar. Det finns flera möjliga nycklar för att underlätta för barn som i dag inte klarar av skolan, eller kanske ens livet.

En rejäl satsning på BUP skulle dock inte bara kunna hjälpa tusentals svenska barn som mår dåligt utan också skydda hela samhället från konsekvenserna när dessa barn och ungdomar faller igenom.
DN 22/5 2022

TfK kommentar

Det är uppenbart att det krävs rejäla tillskott av resurser till BUP runt om i landet för att mota framtida ungdomskriminalitet i grind.

Än finns inga förslag för BUP. Däremot finns förslag om att slopa den s.k. ungdomsrabatten som kommer att kosta hundratals miljoner utan att minska brottsligheten. Det finns förslag om att höja minimistraffet för våldtäkt som kommer att öka kriminalvårdens kostnader med ett par hundra miljoner utan att minska våldtäkterna. Läs om det i TfK.

Kommentarer är stängda.